دریافت های نجومی در یک بانک در دوره احمدی نژاد + سند

سیب موز ایران آنلاین /در خردادماه 1392 اعضای هیات مدیره وقت یکی از بزرگترین بانک های کشور اقدام به تصویب و واریز ارقام غیر متعارف تحت عنوان "مابه التفاوت حقوق و وام قرض الحسنه به حساب های خود کرده اند؛ در حالی که پیش از آن چنین اقدامی ظاهرا وجود نداشته است.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره وقت این بانک دولتی، که از این مبالغ برخوردار بوده است، در حال حاضر یکی از مسوولان بلند پایه ی بانک مرکزی است.

فرارو آماده ارائه اسناد این پرداخت ها به مراجع قانونی ذی ربط است.

در زیر، زمان و شرح دریافتی های اعضای هیات مدیره این بانک بزرگ دولتی در زمان احمدی نژاد را ببینید:

/انتخاب

دریافت های نجومی در یک بانک در دوره احمدی نژاد + سند

سیب موز: دریافت های نجومی در یک بانک در دوره احمدی نژاد + سند