معمای سن عروس

معمای سن عروس

معمای سن عروس

معمای سن عروس:

یک زن و شوهر 21 بیست و یک سال پیش زمانی که با هم ازدواج کردند ، سن شوهر 3 سه برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در روز عروسی چند ساله بوده است .

↓↓↓

***جواب معما:

زن در روز عروسی 21 بیست و یک سال داشت است.

سن این خانم در حال حاضر برابر است با اختلاف سن او و سن شوهرش ...

در آن زمان سن زن 21 بیست و یک سال و سن مرد سه برابر سن زنش ، یعنی 63 شصت و سه سال بود.

الان سن زن 42 چهل و دو سال و سن مرد دو برابر سن زنش ، یعنی 84 هشتاد و چهار سال است.

تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما - vase2.com