درمان تومورهای مغزی بدون جراحی

درمان تومورهای مغزی بدون جراحی

سیب موز: درمان تومورهای مغزی بدون جراحی

سیب موز ایران آنلاین /  امروزه تقریبا  در سیصد مرکز جهانی از گامانایف استفاده می شود. بر اساس آمار سال 2012 تعداد نزدیک به ششصد هزار بیماران با بیماری های مختلف مغزی با روش گامانایف معالجه و درمان شده اند. در این زمینه دستگاهی با دقت عمل گامانایف و با قابلیت کمک به این دست از بیماران، وجود ندارد.

به گزارش سیب موز

گامانایف ‍‍‍‍‍ پرفکسیون٬ پیشرفته ترین مدل گامانایف به عنوان استانداردی طلایی در پرتوجراحی شناخته می شود. گامانایف روند درمانی کوتاهتر تومورهای مغزی ، بدون درد، بدون نیاز به  جراحی باز و راحتی و سلامتی را برای بیماران به ارمغان آورده است. برنامه کامپیوتری پیشرفته گامانایف متخصصان را در برنامه ریزی برای درمان یاری می کند.

گامانایف  در درمان چه نوع بیماری هایی به کار می رود؟

گامانایف در درمان( AVMضایعات عروقی در مغز)٬ تومورهای مغزی و بیماری های کارکردی به کار می رود. تومورهایی که با گامانایف معالجه می شوند، باید اندازه قطر آنها از 5/3 سانتیمتر کوچکتر باشد. در روش درمانی گامانایف نیاز به بیهوشی و مراقبت های ویژه از بین رفته است. معالجه با گامانایف تنها در طول چند ساعت به اتمام می رسد و شرایطی را برای بیماران فراهم می کند که دیگر نیازی به جراحی شدن نداشته باشند. بیشتر بیماران بلافاصله بعد از درمان توانایی بازگشت به زندگی روزانه خود را به دست می آورند.

تیم درمانی که روش درمانی گامانایف را در بسیاری از بیماران با بیماری های مختلف اجرا کرده است و از شرایط بیماری شما کاملا مطلع است. اطمینان و اعتماد به روند اجرایی درمان از الزامات پروتکل درمان است. تیم گامانایف آجی بادام برخوردار از دانش و مهارت علمی بی نظیر، نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان می باشد چرا که این مرکز درمانی تاکنون نزدیک به 6000 نفر از بیماران را معالجه کرده است.

شیوه کار گامانایف

روند کار گامانایف اساسا شامل شناسایی محل بیماری در درون جمجمه است. جمجمه با قالبی استرئوتاکتیک ثابت می ماند و پرتوهای گاما از 192 شبکه ایران - کوبالت به محل بیماری هدایت می شوند. پرتوهایی با انرژی پایین از شبکه ایران - های متعدد با دوزی بالا به نقاطی که هدف گیری شده اند٬ می تابند. این پرتوها به گونه ای تابیده می شوند که به قسمت های سالم مغز آسیبی نمی رسد. تکنولوژی پیشرفته در گامانایف امکان معالجه تومورهای مغزی را بدون درد و خونریزی و بدون نیاز به عمل جراحی باز، فراهم کرده است به گونه ای که بیمار در یک روز مداوا و به خانه خود باز می گردد.