حسن یزدانی: طلای المپیک آغاز کارم بود

حسن یزدانی: طلای المپیک آغاز کارم بود

سیب موز: حسن یزدانی: طلای المپیک آغاز کارم بود

سیب موز ایران آنلاین / حسن یزدانی  در باره حذف جردن باروز آزادکار عنوان دار آمریکا اظهارکرد: کشتی ورزشی است که هیچ چیزی در آن معلوم نیست. باروز در لندن قهرمان شد و در ریو با دعا خیر مردم و کمک خدا من صاحب مدال طلا شدم.

وی افزود: باروز کشتی گیر بسیار خوبی است و در این دوره از المپیک نیز کشتی گیران خوبی حضور داشتند و هر کسی که زحمت زیادی بکشد مزد زحماتش را در وسط تشک خواهد گرفت.

به گزارش سیب موز

وی درپاسخ به شکستن طلسم 16 ساله با کسب مدال طلای المپیک خاطرنشان کرد: برای این مدال واقعا زحمت کشیده بودم و توانستم بعد از 16 سال یک مدال طلا برای کشتی آزاد در المپیک کسب کنم.

حسن یزدانی کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم تیم ملی آزاد ایران،30 مرداد با پیروزی برابر حریف روس قهرمان شد و پس از 16 سال کشتی آزاد ایران را صاحب مدال طلای المپیک کرد.

بازی های المپیک 2016 از 15 تا 31 مرداد در ریودوژانیرو برگزار شد.

/ایرنا