کاریکاتور: امنیت متروی تهران!

سیب موز: در حاشیه حوادث اخیر در پروژه های مترو در تهران، محمد طحانی این کارتون را در نوآوران منتشر کرد.

کاریکاتور: امنیت متروی تهران!

سیب موز: کاریکاتور: امنیت متروی تهران! کاریکاتور/ امنیت متروی تهران!,کاریکاتور مترو تهران,کاریکاتور ریزش سقف مترو تهران