بقالی حداد عادل ! + عکس

سیب موز: حدادعادل گفته: حقوق من هشت میلیون و صد هزار تومان است و اگر پنجاه سال پیش یک بقالی سر کوچه ای باز می کردم الان درآمد بیشتری داشتم.

به گزارش سیب موز:

حداد عادل در بقالی

بقالی حداد عادل ! + عکس

سیب موز: بقالی حداد عادل ! + عکس

عادل: اگر بقالی داشتم حقوقم بیشتر بود

خبر آنلاین