احتمال غیرعلنی بودن دادگاه «ستایش قریشی»

احتمال غیرعلنی بودن دادگاه «ستایش قریشی»

سیب موز: احتمال غیرعلنی بودن دادگاه «ستایش قریشی»

سیب موز جنوب نیوز: غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم تشییع

پیکر 2 نفر از مدافعان حرم که امروز (چهارشنبه) برگزار شد، در جمع

خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان اظهار

داشت: بازرسی های لازم انجام شده است، باتوجه به نیازی که پرونده به اسناد

لازم داشت این پرونده روزهای پایانی را می گذراند، اما هنوز حکمی صادر

نشده است.

وی درخصوص پرونده ستایش قریشی بیان داشت: احتمال غیر علنی بودن دادگاه وجود دارد، نتیجه و رای دادگاه به نظر قاضی بستگی دارد.