واکنش قالیباف به خودسوزی مقابل شورای شهر

واکنش قالیباف به خودسوزی مقابل شورای شهر

سیب موز: واکنش قالیباف به خودسوزی مقابل شورای شهر

سیب موز خودسوزی یک جانباز مقابل شورای شهر تهران با واکنش شهردار تهران روبه رو شد.

محمدباقر

قالیباف در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: بنا به گفته دوستان مشکلات

مالی و تقاضاهایی داشته و دوستان در دفتر ملاقات مردمی هم به او قول هایی

داده اند؛ پیش از این هم علی رغم اینکه هر جانباز تنها یک بار از تسهیلات

در اختیار داشتن غرفه میوه وتره بار بهره مند می شود ایشان برای 4سال

متمادی تحت پوشش این حمایت قرار گرفته است.

به گزارش سیب موز

اما گویا قول ها و

توجیهات همکارانم ایشان را راضی نکرده و به این اتفاق تلخ منجر شده است؛

البته خدا را شکر می کنیم که میزان سوختگی کم بوده است.

این اتفاق،

فراتر از بار سنگین کلماتی است که برای شرح و گزارشش به کار می بریم؛ مردی

که روزی برای دفاع از این کشور به جبهه ها رفته است تا حدی مستاصل شده است

که حاضر شده خود را به آتش بکشد؛ متاسفانه شهرداری تهران هرچند فراتر از

مسئولیتش اقدام می کند اما امکانات محدودی دارد. در حال حاضر برای همین

غرفه های محدود میوه وتره بار حدود چندصد جانباز متقاضی در صف هستند.

شهروندان

زیادی نیازمند کمک ما هستند و ورای آنکه جانباز، ایثارگر یا انقلابی هستند

هم سایه و هم نوع ما هستند؛ کاش در شهرداری انقدر بودجه یا اختیار داشتیم

که می شد به عنوان نهادی حاکمیتی به همه مردمی که در دوره رکود اقتصادی

آسیب می بینند کمک کنیم.

اما واقعیت این است که ظرفیت ها محدود

است؛ این مشکلات را جز با برگشت به سنت های دینی و به میدان آمدن همه مردم

(و نه فقط نهادها) نمی توانیم حل کنیم.