نوسازی 300کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی بوشهر

سیب موز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: امید می رود امسال

با تخصیص اعتبارات مورد نیاز زمینه نوسازی و بهسازی 300 کیلومتر از شبکه

آبرسانی روستایی استان بوشهر فراهم شود.

به گزارش سیب موز به گزارش جنوب نیوز به نقل از روابط عمومی این شرکت؛ روح اله طاهریان

پور افزود: بر اساس بر نامه ریزی صورت گرفته خطوط آبرسانی روستایی از

انتقال تا شبکه توزیع 40 روستای استان مرمت و نوسازی خواهد شد.

نوسازی 300کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی بوشهر

سیب موز: نوسازی 300کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی بوشهر

وی افزود:  با توجه به فرسودگی 30 درصد شبکه ها و خطوط انتقال که حدود

1500 کیلومتر از شبکه های آبرسانی روستایی استان را شامل می شود بازسازی و

نوسازی شبکه های فرسود نقش بسزایی در کاهش هدررفت آب خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر یادآور شد: طول خطوط

آبرسانی روستاهای استان چهار هزار و 500 کیلومتر است که سه هزار و 256

کیلومتر آن شبکه توزیع و یک هزار و 748 کیلومتر آن خط انتقال می باشد.