با این گیاهان اشتهای خود را کم کنید!!

با این گیاهان اشتهای خود را کم کنید!!

سیب موز: با این گیاهان اشتهای خود را کم کنید!!

سیب موز: در این بخش به تمرین کاهش اشتها میپردازیم.با خوردن این گیاه احساس گرسنگی و میل به پرخوری و ریزه خواری را کاهش دهید.می خواهید خوش اندام شوید اما نمی توانید اشتهای زیادتان را کنترل کنید؟ نمی توانید از ریزه خواری و پرخوری دست بکشید؟

به گزارش سیب موز: بدون شک گام اول برای کاهش وزن اصلاح برنامه ی غذایی و کم کردن  اشتها می باشد.خبر خوش برایتان این می باشد که می توانید با خوردن اسفناج احساس گرسنگی و میل به پرخوری و ریزه خواری را کاهش بدهید. این خبر خوش مدیون زحمات و بررسی های محققان سوئدی می باشد

با این گیاهان اشتهای خود را کم کنید!! 2

که معتقدند غذای محبوب ملوان زبل یک ضداشتهای معجزه گر می باشد.به گفته ی محققان سوئدی اسفناج حاوی ترکیباتی به نام تیلاکوئیدها می باشد که در غشای برگ های سبز قرار دارند. این ترکیبات باعث کندی هضم لیپیدها شده و روده ها را به کار می گیرد

و همین مسئله هم باعث افزایش هرچه بیشتر هورمون های سیری می شود.البته محققان بر این باور هستند که خوردن اسفناج به تنهایی کافی نمی باشد. باید این سبزیجات مفید را خرد و کاملاً له کنید تا تیلاکوئیدهای آن به خوبی آزاد شوند. چون بدن ما نمی تواند

با این گیاهان اشتهای خود را کم کنید!! 3

به طور مستقیم این ترکیبات را تفکیک و جذب بکند.محققان روی 15 داوطلب که هر روز صبح پودر اسفناج را در آب حل کرده و می نوشیدند بررسی هایی انجام دادند.نتیجه این بررسی ها نشان داده است که این افراد در طول روز میلی به ریزه خواری ندارند

و به خوبی اشتهایشان را کنترل می کنند. به همین دلیل محققان توصیه می کنند اگر به دنبال ضداشتها خواهد شد و به جای مصرف قرص و دارو به سراغ اسفناج بروید و از آن استفاده کنید.