واحد تولید مواد داروهای نو ترکیب افتتاح شد

واحد تولید مواد داروهای نو ترکیب افتتاح شد

سیب موز: واحد تولید مواد داروهای نو ترکیب افتتاح شد

سیب موز واحد تولید مواد داروهای نو ترکیب (پپ تی دی) صبح شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد.

جنوب نیوز: در مراسمی که صبح امروز با حضور  مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت و همچنین مدیران ارشد سازمان غذا و

دارو در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد واحد تولید

مواد داروهای نو ترکیب  افتتاح گردید.

بر اساس همین گزارش در این

مراسم در حدود 70 قلم دارو که از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم وارد

بازار دارویی کشور شده است معرفی گردید.خبرگزاری جنوب - /مهر