وزیر ارشاد: عوامل حمله به سفارت عربستان در زندان هستند

وزیر ارشاد: عوامل حمله به سفارت عربستان در زندان هستند

سیب موز: وزیر ارشاد: عوامل حمله به سفارت عربستان در زندان هستند

سیب موز باید مراقب شویم که دچار افراطی گری نشویم و جنگ عرب و عجم راه نیفتد

علی جنتی وزیر ارشاد می گوید:

- حمله عناصر خودسر به سفارت عربستان توسط تمامی مقامات نظام محکوم شد و عوامل این حمله دستگیر و امروز در زندان هستند.   به گزارش سیب موز  - دولت عربستان مکلف است تمامی تمهیدات را برای حضور مسلمانان در فریضه حج فراهم کند.  - امسال سنگ اندازی و کارشکنی می کنند تا حجاج ایرانی نتوانند این فریضه را

انجام دهند. با وجودی که از چند ماه قبل تلاش های بسیاری از سوی ایران صورت

گرفته اما تا امروز شاهد همکاری عربستان سعودی نیستیم.  - باید مراقب شویم که دچار افراطی گری نشویم و جنگ عرب و عجم راه نیفتد.  - سعی کنیم مسائل و مشکلات با دولت های منطقه را حل کنیم.

مرجع: ایسنا