آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

سیب موز آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

سیب موز: آغاز سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

سال تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای آغاز شد. در این مراسم تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه احکام ارتقاء شغلی دریافت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع زسانی شبکه خبر، دانشگاه فنی و حرفه ای با ١٧٢ مرکز در کشور بیش از ٢٠٠ هزار دانشجو دارد.

به گزارش سیب موز

امسال 5٠٠ نفر به کادر هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای اضافه شده است که تا پایان سال به ١٠٠٠ نفر  افزایش خواهد یافت.

دانلود

خبرهای مرتبط :

70 درصد نیروهای فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند

ثبت نام آزمون کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای از عصر فردا