کشتن دختر 4ساله توسط مادر بیرحم به خاطر شوهر صیغه ای

سیب موز:

کشتن دختر 4ساله توسط مادر بیرحم به خاطر شوهر صیغه ای

سیب موز: کشتن دختر 4ساله توسط مادر بیرحم به خاطر شوهر صیغه ای

مجله مراحم : مادر سنگدل که بخاطر ازدواج با شوهر صیغه ای اش دختر4 ساله خود را کشته است پرده از جزییات شب شوم برداشت.

ساعت 6 صبح دومین روز عید امسال دختربچه 4ساله ای به طرزمرموزی درخزانه تهران به کام مرگ فرو رفت و تحقیقات پلیسی نشان داد مادر جوان این کودک وقتی از خواب بیدار می شود با بدحالی وی روبرو شده و با وجود حضور تکنسین های اورژانس در خانه این مادرو کودک معاینات نشان می دهد کارازکار گذشته و ساراکوچولو برای همیشه آرمیده است