ترک نیکوتین

ترک نیکوتین

برخی افراد استفاده از برچسب های پوستی نیکوتین دار یا جویدن آدامس های نیکوتین دار را به عنوان روش های موقتی برای ترک سیگار مفید یافته اند.

ـ اما کارشناسان بهداشتی هشدار می دهند که در نهایت قدرت اراده خود شماست که برای ترک کردن ضروری است

ترک نیکوتین

نیکوتین یک ماده به شدت اعتیاد آور است که هنگامی که در دسترس فرد نباشد, باعث واکنش های جسمی و روانی در بدن می شود.

نیکوتین موجود در سیگار است که ترک کردن سیگار را این قدر مشکل می کند.

● علائم شایع ترک نیکوتین هستند:

ـ سرگیجه.

ـ بی خوابی، بیقراری و اشکال در تمرکز.

ـ افسردگی، تحریک پذیری و تندخویی.

ـ احساس ناکامی و خشم.

ـ سردرد، خستگی و افزایش اشتها..

همشهری آنلاین

نیکوتین یک ماده به شدت اعتیاد آور است که هنگامی که در دسترس فرد نباشد, باعث واکنش های جسمی و روانی در بدن می شود.

نیکوتین موجود در سیگار است که ترک کردن سیگار را این قدر مشکل می کند.

● علائم شایع ترک نیکوتین هستند:

ـ سرگیجه.

ـ بی خوابی، بیقراری و اشکال در تمرکز.

ـ افسردگی، تحریک پذیری و تندخویی.

ـ احساس ناکامی و خشم.

ـ سردرد، خستگی و افزایش اشتها..

همشهری آنلاین