سیگار عامل کمر درد مزمن

سیگار کشیدن باعث کمردردهای مزمن می شود

محققان استرالیایی در پژوهشی جدید یکی دیگر از عوارض کشیدن سیگار را کشف و اعلام کردند: سیگاریها مبتلا به کمردردهای مزمن بویژه در ناحیه تحتانی کمر می شوند.

سیگار عامل کمر درد مزمن

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز، پروفسور "مایکل کازین" محقق اصلی این پژوهش گفت: تحقیقات ما نشان می دهد که استعمال سیگار با انتقال دهنده های درد تداخل ایجاد می کند و سبب بروز پوکی استخوان می شود.

وی هشدار داد:

این وضعیت در نهایت سبب بروز درد مزمن در ناحیه تحتانی کمر می شود که زندگی روزمره انسان را تحت الشعاع قرار داده و دشواری هایی به بار می آورد.

بر اساس تحقیقات این محققان، امروزه درد مزمن به تنهایی بعنوان یک بیماری تلقی می شود و بیمارانی که دچار آن می شوند به سرعت سیر نزولی از تغییرات جسمی، روانی و محیط زیستی را در زندگی خود تجربه می کنند و در نتیجه تمام فعالیتهای روزمره زندگی و کار و نقش های خانوادگی و اجتماعی آنها دچار اختلال می شود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز، پروفسور "مایکل کازین" محقق اصلی این پژوهش گفت: تحقیقات ما نشان می دهد که استعمال سیگار با انتقال دهنده های درد تداخل ایجاد می کند و سبب بروز پوکی استخوان می شود.

وی هشدار داد:

این وضعیت در نهایت سبب بروز درد مزمن در ناحیه تحتانی کمر می شود که زندگی روزمره انسان را تحت الشعاع قرار داده و دشواری هایی به بار می آورد.

بر اساس تحقیقات این محققان، امروزه درد مزمن به تنهایی بعنوان یک بیماری تلقی می شود و بیمارانی که دچار آن می شوند به سرعت سیر نزولی از تغییرات جسمی، روانی و محیط زیستی را در زندگی خود تجربه می کنند و در نتیجه تمام فعالیتهای روزمره زندگی و کار و نقش های خانوادگی و اجتماعی آنها دچار اختلال می شود.