پورشه های قاچاق به جای امحا صادر می شوند

سیب موز > نیک نیوز: قاسم خورشیدی سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد علت منتفی شدن

امحای 13 خودروی لوکس قاچاق که قرار بود در شیراز انجام شود، گفت: از آنجا

که طبق قانون باید در وهله اول شرایط صادرات اموال قاچاق مکشوفه لوکس مهیا

شود، پروشه های مکشوفه که قرار بود امروز در شیراز امحا شوند جهت طی مراحل

قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

سخنگوی مبارزه با

قاچاق کالا و ارز افزود: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از زمان صدور

حکم قضایی 4 ماه فرصت دارد برای این خودروها مشتری پیدا و آنها را صادر

کند.

به گزارش سیب موز خورشیدی ادامه داد: طبیعتاً بعد از طی این مدت اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود این پورشه ها امحا می شود.

پورشه های قاچاق به  جای امحا صادر می شوند

سیب موز: پورشه های قاچاق به جای امحا صادر می شوند