دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

سیب موز > نیک نیوز:

اللهمّ لا

تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا

تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا

به گزارش سیب موز والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین.

خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن

از خطاها و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات ای عزت

دهنده مسلمانان.

دعاى روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

سیب موز: دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان