اینترنت 15درصد ارزانتر شد

سیب موز > نیک نیوز: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور

در آخرین نشست درباره نرخ جدید اینترنت کشور تصمیم گیری کرد. در این جلسه

که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد قیمت نهایی اینترنت

مصرف کنندگان 15درصد کاهش یافت.

اینترنت ۱۵درصد ارزانتر شد

سیب موز: اینترنت 15درصد ارزانتر شد