زنگنه گزارش بازار نفت و گاز را به مجلس برد

سیب موز > نیک نیوز: «بیژن زنگنه» صبح امروز ساختمان اصلی وزارت نفت در خیابان طالقانی را به

مقصد میدان بهارستان ترک کرد تا با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،

گزارشی از آخرین وضعیت بازار نفت و گاز جهان، برنامه ایران برای حضور

موثرتر در این بازار، چالش های موجود در رسیدن به اقتصاد مقاومتی در صنعت

نفت و پیشنهادهای وزارت نفت برای رفع چالش ها را ارائه کند. وزیر نفت در حاشیه حضور امروز خود در بهارستان، دیدارهایی با اعضای جدید کمیسیون انرژی مجلس خواهد داشت.

زنگنه گزارش بازار نفت و گاز را به مجلس برد

سیب موز: زنگنه گزارش بازار نفت و گاز را به مجلس برد