1096 روز دولت بدون اقتصاد روحانی!

سیب موز > نیک نیوز: روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت؛

گفت: روزنامه زنجیره ای قانون به مناسبت سومین سال دولت یازدهم، با تیتر درشت نوشته  «1096 روز اعتدال بدون اقتصاد»!

گفتم: اعتدال بدون اقتصاد به چه دردی می خورد؟

به گزارش سیب موز

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو به همسرش گفت امروز یک حلوای درست و حسابی بپز تا ببینم این

حلوا چیست که بعضی ها انقدر دنبالش هستند؟ و همسرش گفت؛ شکر و آرد و روغن

بیاور! یارو گفت حالا حلوای بدون شکر و آرد بپز!... حلوا که پخته شد، یارو

می خورد و می گفت؛ آخه این حلوا چیه که بعضی ها برای خوردنش اینهمه علاقه

نشون میدن؟!

1096 روز دولت بدون اقتصاد روحانی!

سیب موز: 1096 روز دولت بدون اقتصاد روحانی!