ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث

سیب موز > نیک نیوز:  از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی افزود: در این ابلاغیه آمده است، براساس

تاریخ انتشار قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث

ناشی از وسایل نقلیه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به

ماده 2 قانون مدنی، این قانون از 29 خرداد ماه جاری لازم الاجراست.

همچنین طبق ماده 65 این قانون بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن

این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، اما در هر حال احکام بندهای

الف و ب ماده 4 و مواد 11، 19، 22، 25، 30 و 32 و نیز تبصره های آن و مواد

36، 37، 38، 49، 50 و 60 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش

آنها پرداخت نشده، نیز لازم الرعایه است.

به گزارش سیب موز

همچنین تا زمانی که آیین نامه های اجرایی قانون جدیدی تهیه و تصویب نشده،

آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ضمن آنکه حسب تکالیف مقرر در قانون و با توجه به مهلت های زمانی تعیین شده

تهیه آیین نامه های اجرایی مربوطه در دستور کار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

ایران قرار دارد که پس از تصویب نهایی هر یک از آنها در مراجع مربوط ابلاغ

خواهد شد.

قانون مزبور در جلسه علنی 20 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و در

تاریخ 29 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده و رییس جمهوری 17 خرداد آن

را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث

سیب موز: ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث