داعش زمان نمازهای پنج گانه را تغییر داد!

سیب موز > نیک نیوز: داعش به این

بهانه که دولت عراق پیش تر زمان نمازهای پنج گانه را تعیین کرده است،

زمان اقامه این نماز ها را در مناطق تحت اشغال خود تغییر داده است.

به گفته این نیک نیوز - داعش مساجد را ملزم به رعایت زمان های جدید اعلام شده برای اقامه نماز کرده است.

به گزارش سیب موز

این نیک نیوز - همچنین گفت: داعش مخالفان قوانین و دستورات جدید به ویژه امامان و مؤذنان مساجد را به شلاق تهدید کرده است.

داعش زمان اقامه نمازهای پنج گانه را به مساجد مختلف ابلاغ کرده که بر اساس

آن، زمان اقامه نماز حدود 15 دقیقه با زمان های از پیش تعیین شده در تمامی

استان های عراق متفاوت است.

داعش زمان نمازهای پنج گانه را تغییر داد!

سیب موز: داعش زمان نمازهای پنج گانه را تغییر داد!