کسر از سنوات کارگران برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان

سیب موز > نیک نیوز: رحمت الله پور موسی با تأکید بر اینکه کارگران زیرخط فقرند گفت: کارگران مجریان اقتصاد

مقاومتی هستند و با توجه به شعار امسال این قشر زحمت کش خواستار اقدام و

عمل حقیقی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی هستند. وی

ادامه داد: تأمین امنیت شغلی شهروندان یکی از ملزومات داشتن یک جامعه سالم

است. در صورتی که تبصره 1 و 2 ماده 7قانون کار اجرایی شود، قراردادها از

ماهیت دائمی برخوردار می شوند.بیش از 94 درصد کارگران  قراردادهای کوتاه

مدت دارند که این عدم امنیت شغلی استرس آور بوده و فکر و انرژی کارگر را از

سمت و سوی تولید منحرف کرده و بهره وری تولید را به لحاظ کمی و کیفی کاهش

می دهد. به گزارش سیب موز پورموسی با بیان اینکه کارگران با 25سال سابقه کار قراردادهای یک ماهه تنظیم می کنند گفت: قراردادهای کارگران نیازمند ساماندهی است.

این فعال کارگری درباره مشکلات حق بیمه بازنشستگی کارگران گفت: برخی

کارفرمایان با پرداخت نکردن 4 درصد حق بیمه بازنشستگی به کارگران ظلم می

کنند و کارگرانی هستند که 6ماه حقوق معوق دارند و اگر این مدت برای آنها

واریز شود می توانند خود را بازنشست کنند.  دبیرکل شورای اسلامی کار

ادامه داد: طبق ماده پنجم قانون تأمین اجتماعی، این سازمان باید در صورتی

که کارفرما مطالبات حق بیمه را پرداخت نکرد، شرایط بازنشستگی کارگر را

فراهم کند اما در بسیاری از مواقع کارگران مجبور هستند که مبلغ حق بیمه را

از محل سنوات خود پرداخت کنند.  پورموسی گفت: حفظ فرصت های شغلی،

امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی از جمله مهمترین خواسته های کارگران است

ولی متأسفانه در سال های گذشته خیلی از بنگاه های اقتصادی که در این زمینه

فعالیت می کردند به دلایل مختلف در حال تعطیلی  یا با ظرفیت کمتر از میزان

واقعی در حال فعالیت هستند.

کسر از سنوات کارگران برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان

سیب موز: کسر از سنوات کارگران برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان