حکم مرگ برای عامل جنایت در پمپ بنزین

سیب موز «خبرجنوب» نوشت:  حکم قصاص مردی که با کامیون بر روی یک راننده رفته بود در دیوانعالی کشور تایید شد.

ماجرای این حادثه تلخ زمانی فاش شد که عصر یک روز ماموران

متوجه جنایتی هولناک در یک پمپ بنزین در داریون شدند، لحظاتی بعد ماموران

کلانتری در محل حادثه حاضر شدند و به بازجویی از شاهدان پرداختند. آنها

راننده یک تریلر را عامل این جنایت معرفی کردند و مدعی شدند که وی هم اکنون

در داخل اتاقک پمپ بنزین است. با بررسی دقیق به دستور بازپرس پرونده جسد

مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت. پلیس جنایی در ادامه تنها مظنون این

جنایت را برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل کرد.

متهم در تمامی مراحل

تحقیقات منکر قتل شد و بیان کرد به صوت اتفاقی با خودرواش وی را زیر گرفته

است. اما ادعاهای شاهدان جنایت حکایت از این داشت که پس از درگیری که بین

قربانی و قاتل بر سر یک تخلف رانندگی رخ داده وی قربانی را با تریلر زیر

گرفته است.

به گزارش سیب موز مرد جوان در جریان بازجوییها به قتل راننده جوان اعتراف کرد.

با اعترافات متهم،پرونده برای رسیدگی نهایی در اختیار قضات شعبه سوم کیفری

یک استان فارس قرار گرفت.

درخواست اشد مجازات

پس از بررسی این جنایت

فجیع توسط رئیس شعبه ، در جلسه دادگاه خانواده این قربانی درخواست کردند

تا متهم را در محل جنایت و در ملاء عام به دار مجازات بیاویزند. یکی از

اولیای دم خطاب به قضات دادگاه گفت: او همسرم را بی گناه با تریلر زیر

گرفته و باعث مرگ او شده است. ما خواستار مجازات قانونی متهم هستیم او باید

هر چه سریع تر قصاص شود.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام را قبول ندارم.

این فقط یک حادثه بود من قصد قتل نداشتم.زمانی که با خودرو در حال حرکت

بودم ناگهان از صدای جیغ و فریاد اطرافیان متوجه شدم که وی را زیر گرفته

ام.

متهم در حالی این ادعا را مطرح کرد که از سوی قضات، عمدی بودن این

جنایت محرز بود از این رو حکم به قصاص متهم دادند. بدین ترتیب با اعتراض

متهم، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد که این حکم در دیوانعالی کشور

تایید و قاتل در آستانه مجازات قرار گرفت.

حکم مرگ برای عامل جنایت در پمپ بنزین

سیب موز: حکم مرگ برای عامل جنایت در پمپ بنزین بازگشت به صفحه نخست