رفاه اجتماعی را از دست دادیم!

سیب موز اگرچه امسال پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی بیشتر شده و نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد اما این رشد به مفهوم ایجاد رفاه اجتماعی نخواهد بود. اگرچه امسال پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی بیشتر شده و نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد اما این رشد به مفهوم ایجاد رفاه اجتماعی نخواهد بود.

سید حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار پارسینه گفت: از آنجا که سال ها حجم اقتصاد کوچک شده و با افت تولید ناخالص داخلی، رکود و کاهش قیمت نفت روبرو بوده ایم، ایجاد رونق 4 یا 5 درصدی در سال جاری نمی تواند به منزله ایجاد رفاه اجتماعی باشد چرا که حجم اقتصاد به قدری کوچک شده که نیاز به رشدهای جدی تری دارد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد، نمی توان انتظار رشد بلندمدت را داشت، چرا که در این سال ها رشد جمعیت متوقف نشده و هر سال افزایش داشته است اما تولید ناخالص داخلی در این سال ها کم شده است، بنابراین تلاش ها فعلا می تواند خلاءها و از دست رفته ها را جبران کند.

میرشجاعیان متذکر شد: با توجه به وضعیت بازار نفت، احتمال تغییر محسوس در قیمت ها مردود به نظر می رسد و قیمت نهایی که می توان برای این کالا پیش بینی کرد روی 50 دلار می چرخد. بنابراین درآمدهای حاصل از نفت حتی با وجود افزایش صادرات نیز چندان نمی تواند در اقتصاد اثرگذار باشد. لذا باید در نظر داشت که سایر بخش های اقتصادی برای ایجاد تحرک در اقتصاد مورد حمایت قرار گیرد.

رفاه اجتماعی را از دست دادیم!

سیب موز: رفاه اجتماعی را از دست دادیم! بازگشت به صفحه نخست