زن عضو تلگرام شد، شوهرش او را کشت

سیب موز مردی که همسرش را به خاطر عضویت در تلگرام به قتل رسانده بود، در دادگاه جنایی به دفاع از خود پرداخت.

زن عضو تلگرام شد، شوهرش او را کشت

سیب موز: زن عضو تلگرام شد، شوهرش او را کشت به گزارش خبرنگار پارسینه، مردی که همسرش را به خاطر عضویت در تلگرام به قتل رسانده بود، در دادگاه جنایی به دفاع از خود پرداخت.

این مرد 27 اسفند سال گذشته وقتی فهمید همسرش عضو تلگرام شده ، او را با روسری خفه کرد. سیامک بعد از قتل، جسد را در خانه رها کرد و گریخت.او پس از ساعتی در تماس با پسر 22 ساله اش موضوع را به او اطلاع داد.پسر جوان پس از ورود به خانه با جسد مادرش رو به رو شد و موضوع را به پلیس خبر داد.

ماموران تحقیقات برای دستگیری سیامک را آغاز کردند تا اینکه 15 فروردین امسال او با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کرد.

در حالی که تحقیقات در دادسرا ادامه داشت، اولیای دم مقتول با مراجعه به شعبه بازپرسی رضایت خود را اعلام کردند و پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.امروز به پرونده رسیدگی شد و متهم در دفاع از خود گفت: دو روز قبل از قتل متوجه شدم همسرم بدون اجازه من عضو تلگرام شده است. او عضو گروه هایی شده بود که مردان غریبه در آن عضو بودند. از او خواستم تلگرام را پاک کند اما قبول نکرد. به همین خاطر با هم درگیر شدیم. ابتدا با چاقو دو ضربه به دستش زدم و بعد با جوراب زنانه او را خفه کردم.وی ادامه داد: آن شب پسرم به خانه خواهرش رفته بود. بعد از قتل با او تماس گرفتم و خواستم به خانه برود. خودم هم مدتی در شهرهای مختلف سرگردان بودم تا اینکه تصمیم گرفتم خود را تسلیم کنم.

پس از دفاعیات متهم ، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

زن عضو تلگرام شد، شوهرش او را کشت 2

بازگشت به صفحه نخست