پیک مصرف برق در مرحله هشدار

سیب موز پیک مصرف برق شبانه با افزایش قابل توجه 3 هزار و 844 مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 48 هزار و 122 مگاوات رسید. پیک مصرف برق شبانه دیروز (یکشنبه) با ثبت رکورد 48 هزار و 122 مگاوات و افزایش قابل توجه 3 هزار و 844 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیک در سال گذشته روبرو شد.

بر پایه این گزارش، همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با روز قبل که رقمی معادل 47 هزار و 248 مگاوات گزارش شده است، 874 مگاوات افزایش داشته است.

این گزارش می افزاید؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار 860 مگاوات گزارش شد که یک هزار و 353 مگاوات آن صادر، و 507 مگاوات آن وارد شده است.

اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد که ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و 881 مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 136 مگاوات کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است مصرف برق صنایع در همین روز برابر با 4 هزار و 227 مگاوات گزارش شده است.

پیک مصرف برق در مرحله هشدار

سیب موز: پیک مصرف برق در مرحله هشدار برچسب ها: برق ، مصرف برق بازگشت به صفحه نخست