کنایه مجری پایش به عملکرد دولت روحانی

سیب موز 78 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی پایش درباره این که آیا صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به دوسال پیش آسانتر شده است؟ پاسخ خیر دادند. در برنامه این هفته پایش، مشکلات دریافت مجوز کسب وکار بررسی و ثابت شد دولت حکم ماده 7 قانون اصل44 درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را اجرا نکرده است.

بر اساس این قانون دولت موظف بود تا مهر ماه 1393، شرایط صدور مجوزهای کسب وکار در همه حوزه های کاری را در سایتی اینترنتی قراردهد اما این حکم قانونی اجرا نمی شود و در نتیجه، هزاران جوان آماده سرمایه گذاری، معطل و سرخورده مانده اند.

در این برنامه نشان داده شد در برخی کسب وکار ها نظیر داروخانه یا خدمات گردشگری، به دلیل سختگیری دولت در صدور مجوز، افرادی که موفق به دریافت مجوز شده اند، مجوز خود را با رقمهای بسیار بالایی می فروشند یا اجاره می دهند از جمله مجوز داروخانه ها و دفاتر گردشگری پرفروش تا 2میلیارد تومان خرید و فروش می شود.

در این برنامه حدود 10هزار بیننده به دعوت مجری برنامه، نمونه هایی از قانون شکنی های ادارات برای صدور مجوز کسب وکار ارائه دادند. 78درصد از بینندگان نیز به سوال نظرسنجی برنامه درباره آیا صدور مجوزهای کسبوکار نسبت به دوسال پیش آسانتر شده است؟ پاسخ خیر دادند. دولت از دو سال پیش موظف بود شرایط صدور مجوزهای کسب وکار را شفاف و سهل کند طوری که هر داوطلب تاسیس واحدهای تولیدی بتواند در کمترین زمان کسب وکار خود را شروع کند.

مجری برنامه پایش با نشان دادن تصاویر ارسالی بیننده ها از واحدهای تولیدی تعطیل شده بر اثر صادر نشدن مجوز کسب وکار، با کنایه گفت: دولت اینطوری مجوز می دهد بعد می گوید چرا جوانها بیکارند و حتما باید اتفاقی بیفتد تا مسئولان متوجه شوند درصد بیکاری فارغ التحصیلان به کجا رسیده. برنامه پایش یکشنبه شبها از شبکه یک پخش می شود.

کنایه مجری پایش به عملکرد دولت روحانی

سیب موز: کنایه مجری پایش به عملکرد دولت روحانی برچسب ها: پایش ، تلویزیون ، مجوز کسب و کار بازگشت به صفحه نخست