وقتی روزنامه اصلاح طلب، ندانسته به دفاع از FATF می پردازد!

سیب موز وقتی روزنامه اصلاح طلب، ندانسته به دفاع از FATF می پردازد!

به گزارش رجانیوز، پس از آن که مسعود پزشکیان نائب رئیس اصلاح طلب مجلس  اذعان کرد که از توافق FATF سر درنیاورده  و خبری هم از آن ندارد،  این بار روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد  در گزارش امروز خود با عنوان "اعتراض حامی بزرگ دولت به تیم اطلاع رسانی روحانی" در ترجمه ای برجام گونه، FATFرا  اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی خواند! گفتنی است که fatf  مخفف Financial Action Task Force   و به معنی  گروه ویژه اقدام مالی است که از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد؛ لذا "اتحادیه بین المللی" خواندن این گروه، از جانب روزنامه آفتاب یزد حکایت از آن دارد که بی اطلاعی اصلاح طلبان تنها منحصر به پزشکیان نبوده و مانند ویروس به رسانه های این جریان هم سرایت کرده است!

وقتی روزنامه اصلاح طلب، ندانسته به دفاع از FATF می پردازد!

سیب موز: وقتی روزنامه اصلاح طلب، ندانسته به دفاع از FATF می پردازد!

وقتی روزنامه اصلاح طلب، ندانسته به دفاع از FATF می پردازد! 2