مجلس تحصیل توصیه ای «فریدون» را تا حصول نتیجه ادامه می دهد/ روحانی پاسخی به نامه نمایندگان درباره برادرش نداد

سیب موز مجلس تحصیل توصیه ای «فریدون» را تا حصول نتیجه ادامه می دهد/ روحانی پاسخی به نامه نمایندگان درباره برادرش نداد

زاهدی با اشاره به تحصیل توصیه ای برادر رئیس جمهور گفت: در این موضوع کمیسیون آموزش فعال است و تا حصول نتیجه بررسی های خود را انجام می دهد.

زاهدی با اشاره به تحصیل توصیه ای برادر رئیس جمهور گفت: در این موضوع کمیسیون آموزش فعال است و تا حصول نتیجه بررسی های خود را انجام می دهد. محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  تسنیم، با اشاره به روند رسیدگی به تحصیل توصیه ای «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور در کمیسیون متبوعش، گفت: در این موضوع کمیسیون فعال است و تا حصول نتیجه بررسی های خود را انجام می دهیم. وی درباره نامه برخی نمایندگان به رئیس جمهور درباره اتهامات برادرش، افزود: تعدادی از نمایندگان خواستار رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» از روحانی شدند، اما متأسفانه تاکنون نتیجه ای از سوی رئیس جمهور در این باره حاصل نشده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نمایندگان ملت مطالبه گر حقوق مردم در همه موضوعات هستند، تصریح کرد: هر شخص مسئولی در نظام، اگر مرتکب تخلفی شود باید با او برخورد قانونی صورت گیرد تا اعتماد افکارعمومی به نظام خدشه دار نشود. زاهدی تأکید کرد: مطمئن باشید این کمیسیون نسبت به تحصیل توصیه ای برادر رئیس جمهور بی تفاوت نیست و این موضوع در حال پیگیری است. پیشتر، محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اتمام کار مقدماتی این کمیسیون درباره تحصیل سفارشی برادر رئیس جمهور به تسنیم خبر داد.

مجلس تحصیل توصیه ای «فریدون» را تا حصول نتیجه ادامه می دهد/ روحانی پاسخی به نامه

سیب موز: مجلس تحصیل توصیه ای «فریدون» را تا حصول نتیجه ادامه می دهد/ روحانی پاسخی به نامه نمایندگان درباره برادرش نداد