ترشک زرشک تازه

سیب موز: وقتی از خواهر جون من بپرسی با این میوه چیکار کنیم ، میدونید چی میگه ؟

به گزارش سیب موز: میگه : ترشک درست کنیم ؟!

ترشک زرشک تازه

سیب موز: ترشک زرشک تازه

ترشک زرشک تازه 2

همیشه یخچالش پر از ترشک های خوشمزس

من که هروقت میرم خونش اول مستقیم میرم تو یخچال سراغ ترشک ها

ترشک زرشک تازه 3

این یکی هم از هموناس :

ترشک زرشک تازه 4

ترشک زرشک ، بسیــــــــــار راحت و بسیــــــــــــــــــار تر خوشمزه !

مواد لازم : زرشک

(یاد انشای صمد میفتم : کدام میوه را دوست دارید؟ انار !

این کل انشا بود ها

ترشک زرشک تازه 5

)

روش کار :

زرشک تازه رو پاک میکنیم و میشوییم و با کمی آب داخل قابلمه روی شعله میذاریم :

ترشک زرشک تازه 6

اگه دوست دارید کمی نمک و جوهر لیمو هم اضافه کنید :

ترشک زرشک تازه 7

اگه هم ملس دوست دارید، یک شاخه نبات مهرش کنید ، چیز نه ! بهش اضافه کنید

ترشک زرشک تازه 8

کمی که غلیظ بشه آماده خوردنه

آب دهن شما هم مثل من راه افتاد؟!

ترشک زرشک تازه 9 ترشک زرشک تازه 10

نوش جان