مدیرت ضعیف علی مطهری در اولین تجربه تکیه بر صندلی ریاست/ تشنج و یقه چاک دادن در صحن علنی مجلس!

سیب موز مدیرت ضعیف علی مطهری در اولین تجربه تکیه بر صندلی ریاست/ تشنج و یقه چاک دادن در صحن علنی مجلس!

در ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار به ریاست علی مطهری برگزار گردید شاهد صحنه های زشت و زننده ای از تشنج و درگیری در صحن علنی مجلس بودیم. حاشیه های جلسه امروز وقتی به اوج خود رسید که در حین نطق محمد علی پورمختار در کنار جایگاه ناطقان، خلیل آقایی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی با یوسفیان ملا نماینده مردم درگیر شد.

در ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار به ریاست علی مطهری برگزار گردید شاهد صحنه های زشت و زننده ای از تشنج و درگیری در صحن علنی مجلس بودیم. حاشیه های جلسه امروز وقتی به اوج خود رسید که در حین نطق محمد علی پورمختار در کنار جایگاه ناطقان، خلیل آقایی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی با یوسفیان ملا نماینده مردم درگیر شد. به گزارش  خبرنگار خانه ملت پایگاه 598، امروز در ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار به ریاست علی مطهری برگزار گردید شاهد صحنه های زشت و زننده ای از تشنج و درگیری در صحن علنی مجلس بودیم. حاشیه های جلسه امروز وقتی به اوج خود رسید که در حین نطق محمد علی پورمختار در کنار جایگاه ناطقان، خلیل آقایی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی با یوسفیان ملا نماینده مردم درگیر شد.

مدیرت ضعیف علی مطهری در اولین تجربه تکیه بر صندلی ریاست/ تشنج و یقه چاک دادن در

سیب موز: مدیرت ضعیف علی مطهری در اولین تجربه تکیه بر صندلی ریاست/ تشنج و یقه چاک دادن در صحن علنی مجلس!  در ادامه این درگیری خلیل آقایی با چاک دادن یقه پیراهن خود و درگیری لفظی با نمایندگان با ایجاد تشنج در صحن علنی مجلس صحنه زشتی را به وجود آورد و علی مطهری به عنوان رئیس و مدیر جلسه مجلس نتوانست به درستی مانع بروز این اقدام زننده شود و فقط از نده مردم میاندوآب خواهش کرد تا برود و به این قائله خاتمه دهد.  این درگیری و تشنج در حالی رخ داد که دو روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دهم نسبت به این گونه رفتارها تذکر دادند و بیان داشتند: همه ی ماها مخالفینی داریم، معترضینی داریم، منتقدینی داریم؛ ایرادی هم ندارد. ایراد آنجایی است که این مخالفت به یقه گرفتن یکدیگر منتهی بشود؛ این را مراقب باشید که در مجلس انجام نگیرد؛ اگر در مجلس تشنّج به وجود بیاید -همچنان که در بعضی از دوره ها داشتیم که تشنّج در مجلس به وجود می آمد- این تشنّج سرریز میشود روی ملّت، در داخل مردم تشنّج ایجاد میکند؛ ولو از لحاظ روانی. لازم به ذکر است که در مجلس گذشته خود به عنوان نماینده ای پرحاشیه شناخته شده و در موارد متعددی موجب بروز درگیری در صحن علنی مجلس گردیده بود و حتی سابقه رفتارهای پرخاشگرانه و فحاشی را نیز در صحن مجلس داشته است. ∎

مدیرت ضعیف علی مطهری در اولین تجربه تکیه بر صندلی ریاست/ تشنج و یقه چاک دادن در 2