درگذشت شخصیت فوتبالی، سازمان لیگ را عزادار کرد

سیب موز >

درگذشت شخصیت فوتبالی، سازمان لیگ را عزادار کرد

سیب موز: درگذشت شخصیت فوتبالی، سازمان لیگ را عزادار کرد  گروه ورزشی «تیتریک»، آزیدهاک از کارمندان با سابقه در فوتبال ایران بود و سال ها در فدراسیون فوتبال

و سازمان لیگ خدمت کرد. به گزارش سیب موز  او سال ها به عنوان مسئول امنیت در باشگاه های

مختلف فوتبال و فدراسیون فوتبال فعالیت می کرد. سرهنگ آزیدهاک در مسابقات

مختلف فوتبال باشگاهی نیزدر ورزشگاه ها به عنوان نماینده سازمان لیگ و ناظر مسابقات حاضر می شد.

سرهنگ محمد آزیدهاک یکی از بازنشستگان نیروهای مسلح بود. از خداوند برای خانواده محترمش صبر و برای آن مرحوم علو درجات خواهانیم.

خبرگزاری تیتر - پارس فوتبالانتهای پیام/ بازدید صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی