کاهش سه درصدی مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی

کاهش سه درصدی مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی

سیب موز: کاهش سه درصدی مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی

سیب موز به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور در دو ماهه اول امسال ، 92 هزار و 473 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (1394)با شمار95 هزار و 643 تن مراجعه کننده نزاع 3.3 درصد کاهش یافته است.

از کل مراجعه کنندگان نزاع در این مدت 63هزار و 342 تن مرد و 29 هزار و 131تن زن بودند.

به گزارش سیب موز ** تهران دارای بیشترین و ایلام دارای کمترین مراجعه کننده نزاع

براساس این گزارش در این مدت استان های تهران با 16 هزار و 207، خراسان رضوی با هفت هزار و 121، اصفهان با 6 هزار و 648 تن بیشترین و استان های ایلام با 556، خراسان جنوبی با 642 و سمنان با 831 تن، کم ترین آمار مراجعین نزاع را داشتند.

آمار مراجعین نزاع در اردیبهشت امسال نیز با کاهش 4.7 درصدی مواجه بود؛ در این ماه 48 هزار و 255 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

پزشکی قانونی در این گزارش به مراجعین نزاع توصیه کرده است ،ظاهر خون آلود، تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ بنابراین معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

همچنین برای صدور نظریه کارشناسی برای صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

اجتمام **2181**1776