واکنش چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی

سیب موز > گروه ورزش «تیتریک»،  پس از اینکه بهداد سلیمی با

ناداوری و حرکات شرم آور هیات ژوری دستش از کسب مدال در دسته فوق سنگین

المپیک کوتاه ماند، بسیاری از اهالی سیاست، ورزش، هنر و ... به حمایت از

این وزنه بردار کشورمان پرداختند. این افراد با انتشار صحنه هایی از مسابقه

بهداد و اشک های او متن های زیبایی را برای قهرمان کشورمان نوشتند و حمایت

کم سابقه ای از او انجام دادند.

واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی

سیب موز: واکنش چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی

واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 2 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 3 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 4 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 5 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 6 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 7 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 8 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 9 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 10 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 11 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 12 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 13 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 14 واکنش  چهره ها به ناداوری علیه بهداد سلیمی 15

بازدید صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی