طراحی محصولات جدید متناسب با نیاز بازار در بیمه پارسیان

طراحی محصولات جدید متناسب با نیاز بازار در بیمه پارسیان

سیب موز: طراحی محصولات جدید متناسب با نیاز بازار در بیمه پارسیان

سیب موز مدیر بیمه های عمر انفرادی بیمه پارسیان در خصوص محصولات و پوشش های بیمه ای اصلی، در حوزه های مدیریت بیمه های عمر انفرادی گفت: محصولات اصلی مدیریت بیمه های عمر انفرادی پارسیان، شامل بیمه نامه های عمر ساده زمانی، بیمه نامه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی (مانده بدهکار)، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با رویکرد طرح سنوات و بیمه نامه عمر و سرمایه خانواده شرکت بیمه پارسیان است.

به گزارش سیب موز امین محمدی با بیان اینکه علاوه بر پوشش های اصلی، پوشش های تکمیلی نیز عرضه می شود، ادامه داد: پوشش های تکمیلی این طرح در قالب پوشش های اضافی و براساس نیازها و تقاضای هموطنان طراحی شده که در حال حاضر شامل تامین کمک هزینه های درمان بیماری های خاص و صعب العلاج تا سقف 300 میلیون ریال، پرداخت سرمایه تا سه برابر سرمایه فوت بیمه نامه، در صورت فوت ناگهانی بیمه شده بر اثر حوادث، پرداخت سرمایه در صورت از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده بر اثر خطرات ناشی از حادثه تا سقف 500 میلیون ریال و معافیت بیمه گذار بیمه نامه از پرداخت بخشی از حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده در اثر حادثه یا بیماری است.

وی افزود: در صورت درخواست بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه یا پس از صدور بیمه نامه (طی الحاقیه)، این پوشش ها در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.وی درخصوص فضای رقابتی در صنعت بیمه و طراحی محصولات و پوشش های جدید بیمه ای توضیح داد: طراحی محصولات بیمه ای جدید در حوزه بیمه های زندگی یکی از دغدغه های همیشگی ماست که اساسا یکی از معیارهای موفقیت شرکت های بیمه، ارائه محصولات و پوشش های بیمه ای بر اساس نیازها و خواسته های بالقوه بازار است.

محمدی ادامه داد: بیمه های زندگی به عنوان یکی از رشته های رو به توسعه در صنعت بیمه کشور مطرح بوده و در این راستا شرکت های بیمه باید با مطالعه و تحقیقات در بازار و ارائه محصولات متناسب با نیازهای متفاوت افراد جامعه، رسالت خود را به انجام رسانند.به گفته مدیر بیمه های عمر انفرادی بیمه پارسیان، پوشش اضافی پرداخت هزینه های پزشکی، در صورت بروز حوادث که معادل 20درصد سرمایه فوت در اثر حادثه و تا سقف 400 میلیون ریال، بیمه شده را در برابر هزینه های پزشکی و بیمارستانی ناشی از بروز حوادث، تحت پوشش قرار می دهد و همچنین پوشش معافیت بیمه نامه از کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده و پوشش پرداخت مقرری روزانه در صورت بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت حادثه و پوشش پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده از ویژگی های این طرح است.