تجربیات بانک پاسارگاد، در محور سازمانی، برتر شناخته شد

تجربیات بانک پاسارگاد، در محور سازمانی، برتر شناخته شد

سیب موز: تجربیات بانک پاسارگاد، در محور سازمانی، برتر شناخته شد

سیب موز بانک پاسارگاد موفق شد در نخستین همایش مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی، به عنوان یکی از سازمان های دارای تجربه برتر در زمینه مسئولیت های اجتماعی معرفی و مورد تقدیر قرار گیرد.

به گزارش سیب موز به گزارش سرویس بازار ایسنا، این بانک در محور "سازمانی"، به سبب ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی برای سه سال متوالی و بیان اهم برنامه ها، فعالیت ها و موضوعات اساسی انجام شده، به عنوان سازمان برتر معرفی شد و لوح تقدیر و تندیس این همایش را دریافت کرد. در محور سازمانی به تجربه قابل تقدیر در حوزه گزارش دهی مسئولیت اجتماعی و همچنین تجربه قابل تقدیر در تبلیغات مسئولانه و اجتماعی توجه شده است.

این همایش با هدف توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی، انسجام و سازماندهی بنگاه های اقتصادی شهر تهران در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی برگزار شد.

پنج محور اصلی که در این همایش مورد توجه قرار گرفت عبارت بودند از محور محیط زیست شهری، محور اقتصاد شهری، محور مشارکت با سازمان های مردم نهاد، محور سازمانی و محور مسائل اجتماعی شهری.