افزایش منابع بانک شهر در سال جاری

افزایش منابع بانک  شهر در سال  جاری

سیب موز: افزایش منابع بانک شهرر در سال جاری

سیب موز مدیرعامل بانک شهر از افزایش 40 درصدی منابع این بانک در سال 95 خبر داد.

به گزارش سیب موز به گزارش سرویس بازار ایسنا، حسین محمدپورزرندی مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال های اخیر اظهار کرد: سال 93 معتقد بودیم که در مدت کوتاهی از بانک های برتر می شویم که با تحقق آن، امروز ادعا داریم از بزرگ ترین بانک های کشور می شویم.

پورزرندی با بیان اینکه سال94، سال بسیار سختی در نظام بانکی بود و در بسیاری از گفتمان ها علت رکود سیستم اقتصادی کشور را عملکرد بانک ها می دانستند، افزود: واقعیت این است که منابع باید برای خدمات استراتژیک هزینه شوند و در این راستا بانک شهر تاکنون اقدامات زیادی را انجام داده، به طوری که امروز 91درصد منابع این بانک را شهروندان تامین می کنند.

وی افزود: با روحیه جهادی که از ابتدای سال در مجموعه بانک شهر حاکم بود، امیدواریم منابع این بانک، امسال به بیش از 40درصد نسبت به سال قبل افزایش و شاخص های مالی آن نیز بهبود یابد.

پورزرندی در ادامه با تاکید بر اهمیت شهرنت ها در جلب رضایت شهروندان تصریح کرد: امسال تعداد شهرنت ها به 350 دستگاه افزایش خواهد یافت و همچنین برنامه ریزی شده است تا 50 درصد شهرنت ها نیز مجهز به دستگاه "خودبانک" شود.