اهدای جوایز برندگان قرعه کشی "جشنواره امید"

اهدای جوایز برندگان قرعه کشی "جشنواره امید"

سیب موز: اهدای جوایز برندگان قرعه کشی "جشنواره امید"

سیب موز مراسم اهدای جوایز به بیمه گذاران برنده قرعه کشی سومین جشنواره بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی، " جشنواره امید"، برگزار شد.

به گزارش سیب موز به گزارش سرویس بازار ایسنا، مراسم اهدای جوایز برندگان استان تهران و البرز، با حضور معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه رازی، مدیر بیمه های عمر و حوادث، مدیر روابط عمومی و تبلیغات، مدیران شعب تهران و کلیه نمایندگان استان تهران برگزار شد.

سومین جشنواره بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه رازی با نام "جشنواره امید" از سیزدهم آذر ماه سال گذشته، مصادف با گرامی داشت روز بیمه، در سال گذشته آغاز شد و تا پایان بهمن ماه این سال ادامه داشت.