28 درصد جابه جایی وجوه خودپرداز ها توسط بانک صادرات صورت می گیرد

28 درصد جابه جایی وجوه خودپرداز ها توسط بانک صادرات صورت می گیرد

سیب موز: 28 درصد جابه جایی وجوه خودپرداز ها توسط بانک صادرات صورت می گیرد

سیب موز تعداد کارت های مجازی صادره ازسوی بانک صادرات ایران در پایان سال 94 نسبت به سال پیش از آن، 4٨ درصد رشد را نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش در هزینه و وقت مشتریان امکان صدور کارت مجازی (Virtual card) را از سال ٩١ برای اشخاص حقوقی فراهم ساخته که به دلیل قابلیت و ظرفیت هایی که دارد مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است به گونه ای که تعداد کارت های صادره در سال ٩4 نسبت به سال قبل تر بیش از 4٨ درصد رشد را داشته است. این کارت بنا به درخواست شرکت ها، سازمان های دولتی و غیردولتی دارای حساب حقوقی یا دولتی نزد بانک و به منظور تسهیل در واریز وجه به این حساب ها صادر می شود. بر این اساس بانک صادرات برای این گونه اشخاص کارت ١6 رقمی مجازی تعریف می کند که از طریق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت ها و سازمان ها قادر خواهند بود تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، اینترنت بانک و همراه بانک انجام دهند. این کارت تکمیل کننده فروش اینترنتی محصولات و خدمات مختلف محسوب می شود اشخاص حقوقی می توانند با دریافت شماره کارت مجازی علاوه بر آسایش مشتریان خود، در کوتاه ترین زمان در بستری امن، مبادلات مالی خود را انجام دهند؛ بنابراین گزارش ابزارهای پرداخت الکترونیک این بانک هر ماه به طور متوسط حدود ٧١ میلیون تراکنش شتابی را با موفقیت انجام می دهند و دستگاه های خودپرداز این بانک نیز بار مبادله ٢٨ درصد از کل مبالغ جابه جا شده در نظام بانکی کشور را بر دوش می کشند. بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن بیش از ٢5٧5 هزار شعبه، سپهری، افتتاح بیش از 44 میلیون حساب الکترونیکی برای مشتریان، صدور 56 میلیون کارت بانکی و نصب حدود 5 هزار دستگاه خودپرداز سهم بسزایی در تحقق اهداف بانکداری الکترونیکی، کاهش ترافیک و هزینه ها دارد.