زنان کشتی گیر ایران نایب قهرمان جهان شدند

زنان کشتی گیر ایران نایب قهرمان جهان شدند

سیب موز: زنان کشتی گیر ایران نایب قهرمان جهان شدند سیب موز بانوان کشتی گیر ایرانی با کسب دو مدال نقره و یک برنز بر سکوی دوم ایستادند.

به گزارش ایسنا، رقابت های جهانی کشتی آلیش از روز گذشته در شهر چولپان آتا قرقیزستان آغاز شده است و دختران کشتی گیر کشورمان در بخش آزاد این رقابت ها با کسب دو مدال نقره و یک برنز بعد از تیم ترکمنستان بر سکوی دوم جهان ایستاد. تیم قرقیزستان نیز سوم شد.