مطالعه روزنامه شاخصی برای رفتار به هنجار در جامعه

مطالعه روزنامه شاخصی برای رفتار به هنجار در جامعه

سیب موز: مطالعه روزنامه شاخصی برای رفتار به هنجار در جامعه سیب موز علی اکبر فرهنگی در گفتگو با جام جم، افزود: دست گرفتن، ورق زدن و مطالعه روزنامه در تمام جوامع یک رفتار بهنجار اجتماعی و از شاخص های توسعه فرهنگی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه مطالعه روزنامه ها به مرور سطحی از جامعه شناسی را به فرد ارائه می دهد، تصریح کرد: افرادی که اطلاعات و اخبار را از روزنامه ها دریافت می کنند از نگاه و تحلیل عمیق تری نسبت به افرادی که اخبار را از سایت ها و شبکه های اجتماعی دریافت می کنند، برخوردارند. از این حیث روزنامه جام جم تحلیل های مفیدی از اخبار و رویدادهای روز به مخاطب خود ارائه می کند.

به گزارش سیب موز چهره ماندگار دانشگاهی کشور ادامه داد: وجود ستون های اندیشه به قلم اساتید و صاحب نظران یکی از امتیازات روزنامه های مطرح است. چرا که اصحاب اندیشه و فکر همیشه و در همه جوامع مورد اقبال عموم بوده و هستند. به عبارت دیگر وزن یک روزنامه به تعداد صفحات آن نیست بلکه به کثرت حضور فرهیختگان و چهره های شناخته شده در صفحات آن است. وجود این نوع ستون های علمی و قلم قشر فرهیخته جامعه در روزنامه جام جم محسوس است و هر اندازه که این ستون ها تقویت شود باطبع به غنای محتوایی روزنامه منجر خواهد شد.

فرهنگی گفت: روزنامه جام جم چند قسمت دارد، یک بخش آن اخبار است که مانند بقیه روزنامه ها، بخش خبر از نظر سرعت توسط بخش های آنلاین تهدید می شود. اما بخش محتوا و عمق بخشی به اخبار و تحلیل ها می تواند این چالش را جبران کند. حتی روزنامه هایی که از بخش آنلاین هم برخوردار هستند، بخش آنلاین را پلی برای مراجعه مخاطب به روزنامه قرار داده اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ساختار مدیریت عمودی و یا افقی سازمان ها افزود: با توجه به برخورداری موسسه جام جم هم از روزنامه و هم از بخش آنلاین، بهترین ساختار برای موسسه جام جم حالتی سوم تحت عنوان ساختار میکس(mix) است.

فرهنگی توصیه کرد: جامعه ایرانی یک جامعه جوان است لذا موضوعات روزنامه جام جم باید کاملاً به سمت موارد دلخواه اکثریت یعنی جوانان حرکت کند. ورزش، هنر، سینما، تلویزیون از جمله موضوعات امیدبخش و دلخواه قشر جوان است.

وی در پایان گفت: به نظر من یک ویژگی وجود دارد که بطور خاص منحصربه روزنامه جام جم است که دیگر روزنامه ها از آن یا محروم و یا خیلی ضعیف برخوردارند و آن وجود هنرمندان و چهره های سینمایی و تلویزیونی است. به عبارت روش تر هر اندازه چهره های مشهور جامعه، روزنامه جام جم را از خود بدانند و حضور بیشتری در صفحات آن داشته باشند، بالطبع میزان تیراژ و اقبال عموم به روزنامه هم بالا می رود و الّا تمام روزنامه ها به صورت مشترک این چند کارکرد مشابه از قبیل ارائه اخبار و اطلاعات، هدایت افکارعمومی، تحلیل و تفسیر، سرگرمی و کاریکاتور را دارند. پس جام جم باید خانه هنرمندان و چهره های شناخته شده و مطلوب جامعه باشد.