موضع احمد توکلی درباره ماجرای «خانه های نجومی»

موضع احمد توکلی درباره ماجرای «خانه های نجومی»

سیب موز: موضع احمد توکلی درباره ماجرای «خانه های نجومی» سیب موز احمد توکلی - نماینده پیشین مجلس - با اشاره به طرح موضوع فساد در شهرداری تهران که این روزها با عنوان «خانه های نجومی» مطرح شده، باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود.  به گزارش ایسنا، احمد توکلی در «الف» نوشته است: «خبر واگذاری زمین در شهرداری تهران، راست یا دروغ، آثار مهمی دارد.   به گزارش سیب موز دلیل آن، اهمیت شورای شهر و شهرداری مرکز کشور است. این دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلی در دموکراسی های فدرالی، و حتی در مردمسالاری دینی، نقش گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم دارند. در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، در برخی نهادها ضروری تر است که شهرداری یکی از آن جاها است.  بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.  سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بنابر وظیفه ذاتی خویش موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و نیازمند یاری مردم خوب تهران است تا اطلاعات و اسناد خود را در این باره به دیده بان برسانند. ان شاءالله این نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در شفاف شدن امور شهرداری ادامه خواهد داد. به همین خاطر تا این جا، دیده بان از نامه شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران به مقامات قضایی و درخواست رسیدگی استقبال می کند.  مردم محق هستند بدانند عوارضی که می دهند، چگونه خرج می شود. دیده بان شفافیت و عدالت در احقاق این حق دینی و عقلی پشتیبان مردم است و به کوشش خویش برای حاکم شدن شفافیت در همه عرصه های حکومت ادامه خواهد داد.  احمد توکلی  رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت»