سرمایه گذاری راهکار خروج از رکود فعلی است

سرمایه گذاری راهکار خروج از رکود فعلی است

سیب موز: سرمایه گذاری راهکار خروج از رکود فعلی است سیب موز >

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این که سهم کمی از رکود کنونی حاکم بر کشور به حیطه وظایف دولت مربوط می شود، گفت: سرمایه گذاری راهکار خروج از رکود فعلی است که چه توسط بخش خصوصی و چه توسط دولت می تواند انجام شود.

سید مرتضی افقه با اشاره به هیات های خارجی که در پسابرجام وارد کشور شده اند، اظهار کرد: تردید سرمایه گذاران خارجی نسبت به آینده برجام موجب می شود تا تصمیمات خود را بر دو انتخابات تاثیرگذار پیش رو یعنی انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا منوط کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: تمام افراد سرمایه گذار اعم از سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی تعدادی فاکتور اقتصادی و غیر اقتصادی جهت شروع یک سرمایه گذاری در نظر می گیرند. حداکثر کردن سود که از طریق کاهش هزینه های تولید صورت می گیرد، از قبیل این فاکتورها است اما بخش مهم تر این فاکتورها بسته هایی است که فرد سرمایه گذار را نسبت به سودی که عایدش می شود خوشبین می کند و ریسک سرمایه گذاری او را به حداقل می رساند.

به گزارش سیب موز

افقه با بیان این که بخشی از این فاکتورها به اقدامات دولت باز می گردد اما بخش عمده آن به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی کشور مربوط می شود، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در کشور متاثر از اقدامات نامناسب دولت قبلی است که اجرای سیاست نادرست هدفمند کردن یارانه ها که از آن به عنوان تیر خلاص این دولت یاد می شود از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: اجرای سیاست نادرست هدفمند کردن یارانه ها و تحمیل فشار به بخش خصوصی جهت انجام سرمایه گذاری هایی توسط دولت قبلی که به نتیجه ای هم نرسید، زمینه تورم را در کشور ایجاد کرد. سیاست هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید را به شدت افزایش داد و بنابراین سرمایه گذاران داخلی در چنین فضایی نتوانستند جایی برای خود بیابند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ایجاد سرمایه گذاری هایی در دولت دهم را به علت حصول درآمدهای رویایی از محل فروش نفت دانست و عنوان کرد: دولت گذشته از طریق درآمدهای فراوانی که به یمن فروش نفت در اختیار داشت توانست وام ها و تسهیلاتی را به بخش خصوصی اعطا کند اما از سال 92 تاکنون تحریم ها از یکسو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد تا دولت فعلی نتواند به درآمدهای رویایی دولت گذشته دست یابد.

افقه با بیان این که دولت فعلی نمی تواند از طریق بانک ها سرمایه گذاران بخش خصوصی را خیلی تشویق کند، افزود: سرمایه گذاری خارجی نیز تا قبل از آذرماه سال گذشته و قبل از توافق نامه برجام به علت تحریم ها امکانپذیر نبود. تحریم ها ریشه در قطعنامه های سازمان ملل داشت و برچیدن این تحریم ها روی کاغذ بود که البته اکنون اقداماتی جهت رفع این تحریم ها در حال انجام است.

وی با اشاره به ورود هیات های خارجی پس از توافق برجام تاکنون به کشور بیان کرد: این هیات ها به علت نیازی که به بازار ایران داشتند، به نوعی با هم مسابقه داشتند و جهت بررسی زمینه های سرمایه گذاری وارد کشور شدند. گروه های داخلی رقیب دولت تعمدا اقداماتی را اکنون انجام می دهند که دولت فعلی در سال آینده پیروز عرصه انتخابات ریاست جمهوری نباشد.

افقه گفت: این گروه ها متاسفانه منافع گروهی و سیاسی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند و برای دوباره به قدرت رسیدن حاضرند اقداماتی جهت ماندگاری رکود و حل نشدن مشکلات اقتصادی انجام دهند تا در کارنامه دولت فعلی موفقیتی ثبت نشود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به بهانه هایی که به دست مخالفین خارجی توافق نامه برجام افتاده است، اظهار کرد: متاسفانه این توافق در خارج از کشور مخالفینی خیلی جدی تر از مخالفین داخلی دارد که رژیم منحوس اسرائیل و لابی ها و حامی های این رژیم در آمریکا در صدر این مخالفین قرار دارند؛ بنابراین مخالفین برجام به دنبال بهانه ای برای متوقف کردن برجام هستند.

افقه اظهار کرد: برخی از اقدامات داخلی که احتمالا ناخودآگاه و غیر عمد بوده، باعث شده است تا بهانه ای به دست این مخالفین بدهد و در مجموع این دلایل موجب می شود تا سرمایه گذاران خارجی کماکان نسبت به آینده برجام در تردید باشند و یا منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بمانند. بنابراین سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند که فعلا اقدامات بلندمدت را انجام ندهند، چون نگران این مساله هستند.

وی تصریح کرد: حتی شنیده شده که تمام هیات های خارجی که در پسابرجام وارد کشور شده اند، عمدتا به صادرات کالا گرایش دارند نه انجام سرمایه گذاری. این هیات ها به علت رکودی که در کشورشان حاکم است، به سرمایه گذاری در ایران نیازمند هستند اما واقع بینی به خصوص در مورد سرمایه گذاران خارجی یکی از شروط اصلی سرمایه گذاری است.

افقه ادامه داد: اگر این هیات های خارجی احساس کنند که توافق نامه برجام متزلزل است و از طرف مخالفین داخلی یا خارجی دیر یا زود ممکن است دچار خدشه شود، در خصوص سرمایه گذاری دست به عصا و با احتیاط حرکت می کنند. معتقدم که این هیات ها اقدامات و توافق های اولیه را انجام داده اند اما عملیاتی کردن این اقدامات را به پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و آمریکا منوط کرده اند چون هر دوی این انتخابات بر تصمیم گیری فعلی و آینده سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: در مدت باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری کشور جهت جذب سرمایه گذار باید موانع کسب و کار را از میان برداریم که رفع بخشی از این موانع به اقدامات دولت و بخش عمده آن به ساختارهای کشور باز می گردد.