تدوین 20 استاندارد جدید آماری در بازار کار

تدوین 20 استاندارد جدید آماری در بازار کار

سیب موز: تدوین 20 استاندارد جدید آماری در بازار کار سیب موز >

مرکز آمار وزارت کار، تعاریف جدیدی از بنگاه های مشکل دار اقتصادی، بیمه بیکاری، رکود اقتصادی و مطالبات کارگری ارائه کرد.

مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: واژه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی مشکل دار شناسایی شد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اعلام کرد: به منظور انسجام، قابلیت مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای وزارت متبوع، این مرکز شناسایی و استاندارسازی اقلام آماری حوزه های مختلف را در سطح سازمانی و ملی در دستور کار دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این راستا واژه های مرتبط با بنگاههای اقتصادی مشکل دار با همکاری اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری شناسایی و در سطح سازمانی استاندارد شده است. خاطرنشان می شود به زودی فرآیند استانداردسازی تعاریف  مذکور در سطح ملی آغاز می شود.

به گزارش سیب موز

به عنوان نمونه در تعریف جدید مطالبات کارگری آمده است: هرگونه مزد، حقوق، سهم سود، مزایای نقدی یا غیر نقدی پرداخت نشده ای است که کارفرما موظف است به کارگر پرداخت نماید.

همچنین در تعریف مربوط به رکود اقتصادی نیز آمده است: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فعالیت های اقتصادی کند شده، تقاضا برای محصول پایین و سطح اشتغال کم باشد و سرمایه گذاری لازم در آن فعالیت اقتصادی صورت نمی گیرد.