ترسیم نقشه توزیع وام ارزان صنعتی

سیب موز >

همزمان با برنامه وزارت صنعت برای اصلاح ساختار و ارتقای فناوری 10 هزار واحد صنعتی و معدنی، همچنین تکمیل دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، بررسی پرونده متقاضیان دریافت وام از سوی بانک ها کلید خورد.

نقشه توزیع وام ارزان به بنگاه های کوچک و متوسط منتشر شد. همزمان با برنامه وزارت صنعت برای اصلاح ساختار و ارتقای فناوری 10 هزار واحد صنعتی و معدنی، همچنین تکمیل دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، بررسی پرونده متقاضیان دریافت وام از سوی بانک ها کلید خورد. جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی حاکی از این است که استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم را از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده ازآن خود کرده اند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، با این مقدمه گزارش داده است: با آغاز ارائه لیست واحدهای کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات جدید صنعتی به بانک ها، پراکندگی واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منتشر شد. براساس آمار منتشر شده از سوی این سازمان، استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم برای دریافت تسهیلات را از میان استان های کشور به خود اختصاص داده اند. در این میان، کرمان جنوب (در تقسیم بندی های استانی برای استان کرمان دو بخش مجزا در نظر گرفته شده است) کمترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر با سهم مساوی کمترین سهم از تسهیلات پیش بینی شده را به خود اختصاص داده اند. بازگشت رونق به صنایع کوچک و متوسط را می توان از جمله اهداف دولت یازدهم دانست؛ هدفی که برای تحقق آن تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط و طرح هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدی برخوردارند، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش سیب موز

در این راستا نیز به منظور تسهیل در روند دریافت تسهیلات از سوی واحدهای متقاضی، شرایط و الزامات پیشین مانند شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» از جلوی پای متقاضیان برداشته شد تا به این طریق دسترسی به تسهیلات آسان تر شود و از سوی دیگر بستر برای خروج بنگاه های کوچک و متوسط از رکود فراهم شود. استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی را می توان یکی دیگر از دلایل تسهیل روند دسترسی به تسهیلات بانکی دانست. به گفته مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در حال حاضر 19 درصد از واحدهای کوچک و 18 درصد واحدهای متوسط زیر ظرفیت فعالیت می کنند که بازگرداندن این واحدها به ظرفیت اصلی می تواند رشد تولید را به همراه داشته باشد. علاوه بر موارد مذکور، در مصوبه دولت وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها نیز در ارزیابی های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل روش هایی که دولت برای تسهیل اعطای تسهیلات در نظر گرفته است، دو شرط نیز برای دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات در نظر گرفته شده که در این خصوص می توان به کیفیت مطلوب محصولات تولیدی و داشتن بازار مناسب اشاره کرد.

در ادامه ترسیمی از جزئیات این وام ارزان صنعتی را در جدولی مشاهده می کنید.

ترسیم نقشه توزیع وام ارزان صنعتی

سیب موز: ترسیم نقشه توزیع وام ارزان صنعتی