حکم احمدی نژاد برای ثمره هاشمی

حکم احمدی نژاد برای ثمره هاشمی

سیب موز: حکم احمدی نژاد برای ثمره هاشمی سیب موز >

انتصابات در دفتر احمدی نژاد ادامه دارد. در کنار مراسم های سخنرانی در تهران و سفرهای مرتب به شهرستان ها بازار انتصابات داخلی هم در دفتر ولنجک حسابی داغ است.

پس از سه حکمی که هفته گذشته احمدی نژاد برای سه تن از یارانش یعنی شیخ الاسلام، جوانفکر و بقایی صادر کرد این بار نوبت به ثمره هاشمی دیگر یار قدیمی احمدی نژاد رسید تا از قافله این انتصابات عقب نماند. دیروز احمدی نژاد دست به قلم شد و برای مجتبی ثمره هاشمی حکم صادر کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد،  او با سمت رییس دولت های نهم و دهم برای دستیار ویژه سابق خود سمت معاون ارتباطات مردمی را برگزید. بر اساس خبری که روز گذشته باشگاه خبرنگاران منتشر کرد: «محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم «مجتبی ثمره هاشمی» را به عنوان معاون ارتباطات مردمی دفتر خود برگزید.