بزرگترین کامیون دنیا در جاده +عکس

سیب موز >

استفاده از اینگونه کامیون ها معمولا در معادن است . در این تصویر یکی از این کامیون ها در حال تردد در جاده است که معمولا اینگونه تردد ها با اسکورت خاصی نیز باید انجام شود .

بزرگترین کامیون دنیا در جاده +عکس

سیب موز: بزرگترین کامیون دنیا در جاده +عکس

خبرگزاری اقتصاد آنلاین -

عصر ایران