دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس

سیب موز >

به گزارش اقتصاد آنلاین، دریاچهٔ میانشه یا دریاچهٔ چورت، خواهر خواندهٔ دریای خزر در فاصلهٔ 10 کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران ایران قرار دارد. در ادامه تصاویری از این دریاچه را می بینید؛

دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس

سیب موز: دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس

دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 2 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 3 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 4 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 5 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 6 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 7 دریاچهٔ میانشه (دریاچهٔ چورت) +عکس 8